Skip to main content

Fortbildningsdag - De diakonala mellanrummen – kyrkornas ansvar i ett förändrat samhälle

Uppdaterad:

Kyrkorna har en allt viktigare plats i det svenska samhället. Vi möter många sociala behov i vardagen – allt från behov av pengar, mat, stöd för att sluta missbruka, ensamhet, lära sig svenska och mycket, mycket mer. Att möta de behövande är en omistlig del av att vara kyrka idag. Men vilka utmaningar möter vi? Hur kan vi göra det bättre och finns det risker med verksamheten? Vilka är de teologiska motiven för att engagera sig? Dessa frågor och många fler kommer vara på tapeten under dagen.

Det kommer bli tid för reflektion och bearbetning i mindre grupper.

 

Medverkande:

Linnéa Lundgren, adjunkt, fil dr., Marie Cederschiöld högskola (fd. Ersta Bräcke Sköndal Högskola)

Fredrik Karlsson, direktor Örebro Stadsmission

Helena Inghammar, stiftsteolog Strängnäs Stift

Ulrik Josefsson, lektor Akademi för Ledarskap och Teologi

Christina Mattisson, LP kontakten Kumla Pingst 

Ulrika Johansson, LP kontakten Kumla Pingst 

Maria Enell, Hoppcentralen Filadelfia Örebro

Katrin Holmberg, diakon Svenska kyrkan

Kajsa Olofsson, diakon Svenska kyrkan

Fredrik Wenell, lektor Akademi för Ledarskap och teologi

 

Program:

9:00 Drop in fika

9:15 Morgonbön

9:30 Fyra praktiska exempel och gruppsamtal

 • Christina Mattisson och Ulrika Johansson, Kumla Pingst
 • Maria Enell, Hoppcentralen Filadelfia Örebro
 • Katrin Holmberg, diakon Svenska kyrkan 
 • Kajsa Olofsson, diakon Svenska kyrkan

11:00 Helena Inghammar och Ulrik Josefsson – respons från Svensk- och frikyrkligt perspektiv. 

12:15 Lunch på Kraka

13:15 Fredrik Karlsson, Örebro Stadsmission

13:50 Linnéa Lundgren, MCHS

14:50 Summering och avslutning

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Vänner emellan – att dela tron i en modern tid S:ta Clemens Katolska församling

Vänner emellan – att dela tron i en modern tid ...

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmä...

 • Plats
  Helsingborg, Göteborgs kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Söndag 11:00 - 14:00
 • Tillfällen
  6 tillfällen
Läs mer
Vänner Emellan – att dela tron i en modern tid

Vänner Emellan – att dela tron i en modern tid

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmä...

 • Plats
  Göteborg, Göteborgs kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 19:00 - 21:00
 • Tillfällen
  6 tillfällen
Läs mer