Skip to main content

Småbarnsmusik (0-4 år) - Intresseanmälan

Uppdaterad:

Utveckla kropp och knopp med sång! Detta får du lära dig: traditionella och nya sånger, rörelser till musik samt spela på rytminstrument.

Sång och musik är utvecklande för både språk och motorik! Musikskolan Crescendo, tidigare Betelkyrkans Musikskola, har lång erfarenhet av babysång och småbarnsmusik och har en väl utarbetad metodik och ett brett innehåll. 

Småbarnsmusiken startar från sex månaders ålder. Man kan gå en eller flera terminer, upp till ca fyra år. Vi tar också emot syskon och försöker i möjligaste mån skapa särskilda syskongrupper. 

Ålder: 0-4 år 

När: Måndagar kl 13.30-14.15 alternativt 14.30-15.15

Lärare: Anna Esbjörner 

Pris: Höst 590 kr, vår 690 kr. Avgiften faktureras via e-post.

Pris efter syskonrabatt*: 200 kr 

Antal gånger:  14 kurstillfällen på höstterminen och 16 på vårterminen.

*gäller ej äldsta syskonet 

Vid anmälan: ANGE MÅLSMANS NAMN OCH PERSONUPPGIFTER. Ange även gärna både e-post och telefonnummer så att vi lättare kan få kontakt.

Observera att detta är en intresseanmälan – du kommer att kontaktas av musikskolan via e-post om och när du erbjuds plats.

Anmälan är bindande först när ni tackat ja till en plats. Anmälningsvillkoren gäller alltså från tidpunkten ni tackat ja.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Musikskolan Crescendo
Köpmangatan 19
70210 ÖREBRO

Mer inom Musik