Skip to main content

Botanikkurs på Gotska Sandön 25 - 30 juni 2023

Uppdaterad:

Fältkurs med presentation av Gotska Sandöns unika natur och kultur. Dagliga vandringar och studier av växters och djurs extrema levnadsvillkor, öns olika vegetationstyper och spännande historia.

Kursen är öppen för alla naturintresserade, oberoende av förkunskaper. Fysisk förmåga att vandra upp till 20 km rekommenderas.

Anmälan senast den 7 maj. OBS max 15 deltagare, först till kvarn!
(Vid fullsatt kurs kan du anmäla dig som reserv.)

Deltagaravgift: 1200 kr (betalas efter bekräftelse om antagning)

Kursledare: Mattias Iwarsson, med stor erfarenhet av Gotska Sandön.

Bekräftelse på kursanmälan kommer senast 14 maj och då sker betalning av hela avgiften. Biljett och boende bokas därefter på www.sandoresor.se

För mer info om kursen se mattiasbiologi.se

Välkommen att besöka Sveriges enda Söderhavsö, en Nationalpark som i allt avviker från det vanliga i Sverige!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer vi att informera om detta i förväg, i samband med anmälan. All eventuell dokumentation sker i samförstånd och tillåtelse med samtliga deltagare. Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Klimat och miljö

Temadag: tro hopp och klimat

Temadag: tro hopp och klimat

En temadag om religionernas roll för att skapa hopp och åstadkomma verklig förändring i klimatkrisens tid. Det blir föreläsningar, panelsamtal, gruppsamtal, ...

  • Plats
    Örebro, Örebro kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Lördag 10:00 - 17:00
  • Tillfällen
    1 tillfällen
Läs mer