Skip to main content

Den katolska tron - en introduktionskurs

Uppdaterad:

Kursen syftar till att, framförallt för icke-katoliker, ge en god överblick av den katolska trosläran.

Med utgångspunkt i den Katolska Kyrkans Kateket fördjupar vi oss i en tvåtusenårig obruten tradition för att kunna uppfylla den helige apostlafursten Petrus uppmaning: ”Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp”. (Pet3:15)

Termin 1
träff 1 – Människan är ”mottaglig” för Gud och en kort genomgång av den heliga mässan
KKK 26-30, Cecilia – katolsk gudstjänstbok

träff 2 – Vägar till kunskap om Gud – Gudsbevis
KKK 31-49

träff 3 – Gud uppenbarar sin kärleksfulla plan – Skrift & Tradition
KKK 50-141

träff 4 – Människan svarar Gud
KKK 142-184

träff 5 – Gud i sig själv
KKK 185-324

Varje kurstillfälle inleds med att den heliga mässan firas kl 18:00

För kontakt och frågor: [email protected]

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
S:t Pauli Katolska Kyrkan
Södra Rådmansgatan 7
80251 GÄVLE

Mer inom Religion och tro

Anmälan till Konfirmand 24

Anmälan till Konfirmand 24

Välkommen med din anmälan till konfirmandundervisning i Kristus Konungens katolska församling HT22-VT24.

  • Plats
    Göteborg, Göteborgs kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Tisdag, Lördag, Söndag 17:00 - 19:00
  • Tillfällen
    9 tillfällen
Läs mer