Skip to main content

God och nära vård - När vården flyttar hem

Uppdaterad:

Vad händer när mer och mer vård, även avancerad och i livets slutfas, flyttar ut från sjukhusen och hem? En utveckling som pågått sedan 1990-talet. Hur påverkar det församlingarna? Sjukhuskyrkan?

Stockholms Frikyrkoråd (Sjukhuskyrkan) och Sociala Missionen bjuder tillsammans med Bilda in till en förmiddag där vi arbetar med hur vi tillsammans är ”sjukhuskyrka” när vårdplatsen alltmer sällan är sjukhuset. Medverkar gör bland annat professorn i palliativ medicin Peter Strang.

Program

10.00 Claes-Göran Ydrefors, ordförande i Stockholms frikyrkoråd, och Elaine Lindblom, verksamhetschef Sociala Missionen, hälsar välkommen.

10.15 Sjukhuspastor Hanna Enbom delar med sig av sina erfarenheter av vad de allt kortare vårdtiderna innebär och vad de möter på dagens sjukhus.

10.30  God och nära vård är målet för utformningen av hälso- och sjukvården, men vad menas med det? Sven Erik Wånell, tidigare chef för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, ger en överblick av utvecklingen från 1990 till nu och de mål som är satta för regionerna och kommunerna.

11.00-11.30 Kaffe/té och smörgås till självkostnadspris

11.30-12.45 Peter Strang föreläser om att leva i livets slut. Peter Strang är cancerspecialist och professor i Palliativ medicin, särskilt palliativ onkologi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa cancersektion. Bland hans böcker kan nämnas Livsglädjen och det djupa allvaret, Så länge vi lever, Att höra till och den senaste, Existentiella frågor hos äldre.

12.45-13.00 Tillsammans med Peter Strang reflekterar vi kring dessa frågor och hur vi som församlingar kan möta de existentiella behov som den sjuke och dennes närstående har.

 Anmäl dig här till höger

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Immanuelskyrkan Stockholm
Kungstensgatan 17
11353 STOCKHOLM

Mer inom Folkhälsa

Vara Nere – En kväll om ungas psykiska ohälsa

Vara Nere – En kväll om ungas psykiska ohälsa

Hur kan du möta någon när du varken är psykolog eller läkare utan ”bara en annan människa”?  Vad innebär egentligen begreppet ”psykisk ohälsa”? Vad ska du s...

  • Plats
    Visby, Gotlands kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Måndag 19:00 - 19:00
Läs mer