Skip to main content

Reträtter för kvinnor med betraktelse och föredrag

Uppdaterad:

Våga be om hjälp och hjälpa andra

En reträtt är en tid som man tillbringar borta från de vardagliga sysslorna. Där kan du helt i din egen takt be och tänka över hur du kan leva enligt din tro som student, på arbetet, i familjen och bland dina vänner.
Betraktelsen och föredraget leder dig in i den katolska trons mittpunkt. Det hjälper dig att betrakta olika aspekter av ditt liv, lära känna dig själv bättre och upptäcka hur du kan växa som människa.

Denna serie bjuder till reflektion kring följande teman:

VT 22

Onsdagen den 24 augusti kl. 17.30: Urskilja vad som är vårt och vad som är andras mörker

Onsdagen den 26 oktober kl.17.30: Gud har en plan för mig

Onsdagen den 23 november kl.17.30: Kyrkan är Guds familj

Onsdagen den 28 december kl.17.30: Ta emot Jesus och upptäcka honom i vardagen

 

VT 23

Onsdagen den 25 januari kl.17.30: Min fader vakar över mig som en faders enda dotter

Onsdagen den 22 februari kl.17.30: Tro kan göra oss lugna och glada

Onsdagen den 22 mars kl.17.30: Ge vad vi får som gåva

Onsdagen den 26 april kl.17.30: Ett brinnande hjärta för Jesus

Onsdagen den 24 maj kl.17.30: Liksom Maria kan vi lyssna, ta emot, visa förståelse och förlåta

Onsdagen den 28 juni kl.17.30: Våga be om hjälp och hjälpa andra

Onsdagen den 21 september kl.17.30: Guds ljus i våra liv

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Utbildningscentrum Altona
S Promenaden 61
21138 MALMÖ

Mer inom Religion och tro