Skip to main content

Undervisning i S:t Petri Katolska församling, Trollhättan

Uppdaterad:

Bilda samverkar med S:t Petri Katolska församling i Trollhättan. Församlingen anordnar gemensamma aktiviteter i form av undervisning. Församlingen följer stiftets studieplan ”Ge som gåva vad du fått som gåva – riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift.

Katolska pedagogiska nämndens material används för de olika grupperna. Nedan finner du en webbanmälan till församlingens aktuella grupper.

Välkommen med din anmälan till barn, första kommunions- och konfirmationsundervisning på svenska under läsåret 2022-2023 i S:t Petri Katolska församling.

Undervisningen börjar söndag den 28 augusti. Alla firar mässan tillsammans först och därefter är det undervisning mellan kl. 12:30-14:00.

Undervisningen är varannan vecka från den 28 augusti till den 18 december då det är avslutning.

Grupperna delas in utifrån KPNs material.

Kontaktperson är:

Marcus Stenerås 0760-291176
[email protected]

.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
S:t Petri Katolska Församling
Kungsgatan 44
46134 TROLLHÄTTAN

Mer inom Religion och tro

Anmälan till kateketgrupp 4

Anmälan till kateketgrupp 4

Välkommen med din anmälan till barnundervisning på svenska för läsår 2022/2023 i Kristus Konungens församling i Göteborg!

  • Plats
    Göteborg, Göteborgs kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Onsdag 09:30 - 11:45
  • Tillfällen
    9 tillfällen
Läs mer