Skip to main content

Roder

Välkommen till Roder och utforska krafter som styr ditt liv! Vi möts i Immanuelskyrkan i Stockholm. Anmäl dig genom att klicka på den gröna knappen "Anmäl dig" och fyll i dina uppgifter.

Roder är en kurs för dig som vill samtala med andra i en mindre grupp där trygghet råder och viktiga samtal förs under sju kvällssamlingar samt en uppföljande samling. Under kursen får du tillfälle att utforska krafter som styr ditt liv.

 Roder tar upp sju centrala livsteman:

• Min riktning i livet
• Mina hämmande rädslor
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Min känsla av att inte duga
• Min djupaste längtan
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Mina mål i livet

Varje kurskväll tar tre timmar i anspråk och följer ett fast program:

• Måltidsgemenskap över en tallrik soppa
• Guidad meditation med avslappning
• Kort föredragning av kvällens tema
• Egen reflektion i tystnad med stöd av ett reflektionshäfte
• Samtal i mindre grupper med samtalsledare
• Sammanfattande egen reflektion
• Avslutning med beslut om förändring
• Sinnesrobönen

Det här innebär att kurskvällarna innehåller en dynamik mellan enskild reflektion, liten samtalsgrupp och storgrupp.

De korta föredragningarna baseras på forskningsbaserade fakta och reflektioner ur ett allmänmänskligt perspektiv. De avslutas alltid med en spegling av temat utifrån ett kristet synsätt. Dessa bägge perspektiv hålls isär, så långt det nu låter sig göras. Det gör att alla kan känna sig bekväma under kurskvällen oavsett livsåskådning.

Ledare: Grupperna leds av Jenny Dobers, Jonas Gustafsson, Görel Byström Janarv och Helena Erkenborn som är verksamma på olika sätt i församlingen.
Datum: 16/2, 9/3, 31/3, 13/4, 27/4, 11/5 samt 1/6.
Tid: 18.00 – 21.00
Plats: Immanuelskyrkan Stockholm, Kungstensgatan 17
Kursavgift: 250:- för 8 tillfällen. Då ingår en pärm med material och enkelt fika. Soppa och smörgås serveras till självkostnadspris varje tillfälle.

Varje grupp erbjuder 6–7 platser och riktas till alla som är intresserade.
Anmälan: klicka på den gröna knappen ”Anmäl dig”.
Information: om du vill veta mer så ring gärna Helena Erkenborn på 08-58750314.

Varmt välkomna!

Arrangeras av Immanuelkyrkan i sammarbete med Studieförbundet Bilda

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Immanuelskyrkan Stockholm
Kungstensgatan 17
11353 STOCKHOLM

Mer inom Folkhälsa

Mänskliga möten

Mänskliga möten

Hur stoppar du dig själv från att leva ditt liv fullt ut och vad ligger i din makt att påverka?

 • Plats
  Malmö, Malmö kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Fredag, Lördag, Söndag 18:00 - 21:00
 • Tillfällen
  3 tillfällen
Läs mer
Vi ska gifta oss!

Vi ska gifta oss!

Välkommen till en kurs för er som planerar att gifta er i Katolska kyrkan.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 10:00 - 14:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer