Skip to main content

Mission som förvandlar världen

Välkommen med på en studiecirkel om Equmeniakyrkans mission och det internationella arbete! Vi kommer att mötas under fyra kvällar i Redbergskyrkan, Göteborg.

Vi vill fördjupa kunskapen om Equmeniakyrkans internationella arbete och inspirera till ökat engagemang. Detta genom besök av kunniga personer och genom samtal.

Boken ”Mission som förvandlar världen” är vårt grundmaterial.

Samlingarna blir kl.18.30 till 20.00.

Måndag 15 november. Introduktion och presentation av varandra och av fem temaområden. Besök av Gunilla Ikponmwosa, samordnare Mellanöstern och Nordafrika inom Equmeniakyrkan, som informerat om det aktuella läget i våra missonsländer.

Måndag 29 november. Tema: att utveckla kyrka och församling samt utbilda bra pastorer och ledare. Besök av Hans Dahlgren, församlingsutvecklare Region Väst.

Måndag 17 januari 2022. Hur nå de onådda folken? Och vad menas med det? Bakgrund, svårigheter, utmaningar och möjligheter. SAT-7. Besök av Cecilie BS Larsen, samordnare Euroasien inom Equmeniakyrkan.

Måndag 31 januari. Hur arbetar Equmeniakyrkan för att förbättra människors levnadsförhållanden och med de mänskliga rättigheterna? FN:s utvecklingsmål. Vad är projektkatalogen? Besök av Gunilla Ikponmwosa och Göran Kurlberg, ledamot i regionens missionskommitté.

 

För mer information kontakta: 

Ulla Brattö tel.0723-880002 ulla@bratto.se

Lars-Olov Karlsson 0703-001517 lokarlsson28@gmail.com

 

Anmälan till regionen senast 1 november maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Arrangör Missionskommittén inom Region Väst av Equmeniakyrkan

Studiecirkeln sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Redbergskyrkan
Landerigatan 9
41670 GÖTEBORG

Mer inom Demokrati och jämlikhet

Hur skall vi orka förändra världen? Webbinarium

Hur skall vi orka förändra världen? Webbinarium

Folkbildning för fred. Del 3 av webbinarieserie i fyra delar med fokus på hur vi förändrar samhället genom ickevåld. Fördjupa dig i praktiskt ickevåldsarbete, ickevåldskommunikation och konflikthantering, hållbart engagemang och mycket mer

  • Distans
    Distans
  • Plats
    Zoom
  • Datum
  • Tillfällen
    Onsdag 16:00 - 17:30
Läs mer