Skip to main content

Kursdag - "Vad betyder frälsning i vår tid?" med Katarina Westerlund, Roland Spjuth mfl.

De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att göra med den kristna trons innersta kärna. Men vad menar vi egentligen med frälsning och hur relaterar det till vår samtidskultur?

Årets ekumeniska studiedag introducerar aktuell livsåskådningsforskning kring nutidsmänniskans
frågor och längtan och sätter det i dialog med den kristna traditionens reflektion kring frälsning.
Vi kommer också att arbeta i workshops runt temat. Den ekumeniska studiedagen arrangeras av
Örebro teologiska högskola och Strängnäs stift i samarbete med studieförbundet Bilda.

 

Huvudföreläsningar:

Samtidens längtan och frågor i ett frälsningsperspektiv
Katarina Westerlund, lektor i systematisk teologi med livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.

Vägen till livet: reflektioner kring vad teologi om frälsning kan få betydelse i vår tid
Roland Spjuth, lektor i systematisk teologi vid Akademi för Ledarskap och Teologi.

 

Plats:

Örebro Teologiska Högskola (ALT)

 

Anmälan & Kostnad:

300:- inkl fika samt lunch på Kraka (Universitetets restaurang)
Ange eventuella allergier i meddelanderutan vid anmälan. Faktura mailas ut.
Om fakturan ska gå till annan än dig som är anmäld, ange detta i meddelanderutan.
Sista anmälan är 21 september.

 

Mer information:

Vid frågor om kursdagen:
Maila fredrik.wenell@altutbildning.se

Vid frågor kring anmälan & fakturering:
Maila svealand@bilda.nu

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Kvällsbibelskola i Bankeryd med Leif Carlsson

Hösten 2021 bjuder Missions- och Filadelfiakyrkan i Bankeryd tillsammans med Bilda in till kvällsbibelskola med Leif Carlsson. Leif är pastor, lärare och författare och är en flitigt anlitad talare och föredragshållare.

 • Plats
  Bankeryd, Jönköpings kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 19:00 - 21:00
 • Tillfällen
  9 tillfällen
Läs mer

Mötesplats Pingst

Välkommen till Mötesplats Pingst - en plats för gemenskap, fika, goda samtal, inspirerande möten, sång och musik!

 • Plats
  Örebro, Örebro kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 14:00 - 16:00
Läs mer