Skip to main content

Akademin Bilda och Sänd - fysiska möten

Akademin Bilda och Sänd är en ny utbildning som riktar sig till alla församlingsmedlemmar som önskar få verktygen att med större självförtroende försvara och förklara sin väckelsekristna världsåskådning på arbetsplatsen, på gymmet eller i kompiskretsen.

Under ledning av föreståndarna P-O Flodström, Robban Tjernberg och Cilla Eriksson kommer den som anmäler sig till utbildningen ”Akademin Bilda och Sänd” att under fem lördagar, antingen via Zoom eller på plats i Ungdom med Uppgifts lokaler i Borlänge peppas och inspireras till att ta plats med goda kristna värderingar i det offentliga rummet, i sociala medier och på tidningarnas opinionssidor.

P-O och Cilla har tidigare gått både Wilberforceakademin och Pethrusakademin. Båda är överens om att båda utbildningarna är väldigt gedigna och innehållsrika satsningar från Svenska Evangeliska Alliansen och den kristna nyhetstidningen Dagen. Erfarenheterna från dessa tar de båda med sig mycket inspiration från in i det gemensamma arbetet med Akademin Bilda och Sänd.

Anmäl dig genom att klicka på gröna knappen,  och är du cirkelledare hos Bilda har du möjlighet att få stöttning för dina kostnader i samband med utbildningen, kontakta din lokala verksamhetsutvecklare för att höra vad som gäller i din region.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
YWAM Dalarna
Lugnagatan 1
78467 BORLÄNGE

Mer inom Religion och tro

Samtalgrupp – Kyrkan och Metoo

Samtalgrupp – Kyrkan och Metoo

En samtalsgrupp som bearbetar ämnet utifrån en personlig utgångspunkt.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 20:00 - 21:30
 • Tillfällen
  4 tillfällen
Läs mer
Lär känna Equmeniakyrkans historia (kursstart framflyttad till 2 nov)

Lär känna Equmeniakyrkans historia (kursstart framflyttad till 2 nov)

År 2011 blev tre av Sveriges äldsta frikyrkosamfund ett i Equmeniakyrkans bildande. De tre bildarsamfunden utgör var och en viktig del av samhällsbygget under senare delen av 1800-talet och de bär alla på en spännande historia.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 19:00 - 20:30
 • Tillfällen
  5 tillfällen
Läs mer