Skip to main content

Learn Chinese through Pinyin - Lär dig kinesiska genom pinyin

The Pinyin system is an important part of learning Chinese. By learning and practicing Pinyin, people can easily learn Chinese by themselves and learn accurate pronunciation. This summer course teaches students to master the Chinese Pinyin system through 15 lessons (45 minutes each).

Curriculum requirements: The course is simple Chinese teaching and requires participants to master simple Chinese communication. Participants under the age of 14 need to be accompanied by an adult to study.

Note: Please complete the course registration with parent information.
Course fee: This course is free for all members of Kinesiska Riksförbundet i Sverige. The fee for non-members is SEK 800

Pinyinsystemet är en viktig del av att lära sig kinesiska. Genom att lära sig och öva pinyin kan människor enkelt lära sig kinesiska själva och lära sig exakta uttal. Denna sommarkurs lär deltagarna att behärska det kinesiska Pinyin-systemet genom 15 lektioner (45 minuter vardera).

Läroplaner: Kursen är en enkel kinesiskundervisning och kräver att deltagarna behärskar enkel kinesisk kommunikation. Deltagare under 14 år måste åtföljas av en vuxen för att gå cirkeln!

Notera: Vänligen slutför kursregistreringen med föräldrainformation.

Kursavgift: Kursen är gratis för alla medlemmar i Kinesiska Riksförbundet i Sverige. Avgift för icke medlemmar är 800 kr.

Arrangeras av Studieförbundet Bilda och Kinesiska Riksförbundet i Sverige

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Språk

Onlinekurs: Franska för nybörjare – fortsättning

Onlinekurs: Franska för nybörjare – fortsättning

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att kunna använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Denna kurs vänder sig till dig som har läst franska i en termin eller som redan har motsvarande ...

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Digitalt
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 19:15 - 20:45
 • Tillfällen
  10 tillfällen
Läs mer
Kinesiska för barn

Kinesiska för barn

Kinesiskakurs för barn på söndagar

 • Plats
  Malmö, Malmö kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Söndag 09:45 - 10:30
 • Tillfällen
  22 tillfällen
Läs mer