Skip to main content

Leva med ovisshet - en studiecirkel om existentiell hälsa

Välkommen till en digital studiecirkel i åtta delar utifrån bok Leva med ovisshet - samtal om existentiell hälsa, och Bildas tillhörande samtalsmaterial. I vi läser och möts i samtal om livsfrågorna, för vår egen skull och för att kunna ta samtalen vidare med andra!

Vi bjuder särskilt in dig som är ledare eller Bildaambassadör i din församling inom Bilda Nords region, men i mån av plats är även andra mycket välkomna!

Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. I boken med tillhörande studiematerial möter vi öppenhjärtiga livsberättelser utifrån de åtta byggstenarna i existentiell hälsa; hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro.

Som en tråd i boken och studiematerialet löper ett förtroligt samtal om tillit, sårbarhet och andlig styrka mellan författarna Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund. Dessa samtal finns i studiematerialet att lyssna till. Vi får också möta de åtta skribenter som delat sina livsberättelser i korta filmade intervjuer. Det finns också länkar till musik för reflektion och begrundan samt länkar till föredrag och samtal som kan fördjupa och ge fler perspektiv.

Upplägg

Vi möts vid åtta tillfällen, digitalt via Zoom, en gång varannan vecka. Vi läser och samtalar utifrån ett tema varje gång:

 • Hopp
 • Helhet
 • Andlig kontakt
 • Förundran
 • Mening
 • Inre frid
 • Andlig styrka
 • Personlig tro

Ledare

Rolf Mörtzell är verksamhetsutvecklare på Bilda i Luleå med stor erfarenhet av att leda samtalsgrupper om livsfrågor och tro.

Cathrine Enkvist är verksamhetsutbildare på Bilda i Skellefteå, utbildad coach och arbetar mycket med samtals- och kulturverksamhet med äldre.

Anmälan

Via formuläret på denna sida senast 29 augusti. 

Ange i noteringsfältet om vi kan göra något särskilt för att underlätta ditt deltagande!

Studiecirkeln inkl kurslitteratur är kostnadsfri, under förutsättning att du deltar under huvuddelen av studiecirkeln (Ordinarie pris ca 250 kr inkl frakt)! Ditt namn och din adress delas med bokleverantören för att böckerna ska kunna levereras direkt hem till dig!

Mer information om boken hittar du via förlaget Libris hemsida!

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Existentiell hälsa

Livet värt att dela – Samtalsgrupp

Vill du lära känna nya människor? Vill du berätta om ditt liv och lyssna till andras? Att samtala i grupp bidrar till gemenskap, ett sammanhang som förhoppningsvis leder till ökad livskvalitet, nya relationer och flera vänner.

 • Plats
  Karlstad, Karlstads kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Tisdag 10:30 - 12:45
 • Tillfällen
  10 tillfällen
Läs mer

Psykoterapeuter pratar böcker

Kan vi förstå oss själva bättre med hjälp av litteraturen? Och kanske även andra?

 • Plats
  Linköping, Linköpings kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 18:00 - 19:30
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer

Mer inom Existentiella frågor

Livet värt att dela – Samtalsgrupp

Vill du lära känna nya människor? Vill du berätta om ditt liv och lyssna till andras? Att samtala i grupp bidrar till gemenskap, ett sammanhang som förhoppningsvis leder till ökad livskvalitet, nya relationer och flera vänner.

 • Plats
  Kil, Kils kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 14:00 - 16:15
 • Tillfällen
  10 tillfällen
Läs mer

Mer inom Hållbar utveckling

Hoppfull hållbarhet

Hoppfull hållbarhet

Vem är jag i en föränderlig värld – och hur vill jag vara en del av förändringen?

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 19:00 - 20:30
 • Tillfällen
  3 tillfällen
Läs mer
Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Välkommen till en studiecirkel utifrån boken God Jord och ett hållbart liv. En bok om hållbarhet som tar sin utgångspunkt i den kristna tron och gemenskapen.

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 18:30 - 20:45
 • Tillfällen
  4 tillfällen
Läs mer

Mer inom Religion och tro

Inzoomat – Katolsk folkbildning online

Inzoomat – Katolsk folkbildning online

Föreläsning med Edward Blom om sin bok I full blom. Tankar om teologi och hur det är att vara katolik i Sverige är några av de teman som tas upp under kvällen.

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Zoom
 • Datum
 • Tillfällen
  Onsdag 19:00 - 20:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer

Mer inom Folkbildning i frikyrkorna

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Välkommen till en studiecirkel utifrån boken God Jord och ett hållbart liv. En bok om hållbarhet som tar sin utgångspunkt i den kristna tron och gemenskapen.

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 18:30 - 20:45
 • Tillfällen
  4 tillfällen
Läs mer

Mer inom Folkbildning i katolska kyrkan

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Välkommen till en studiecirkel utifrån boken God Jord och ett hållbart liv. En bok om hållbarhet som tar sin utgångspunkt i den kristna tron och gemenskapen.

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 18:30 - 20:45
 • Tillfällen
  4 tillfällen
Läs mer

Mer inom Folkbildning i ortodoxa kyrkorna

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Bokcirkel – God Jord och ett hållbart liv (Umeå)

Välkommen till en studiecirkel utifrån boken God Jord och ett hållbart liv. En bok om hållbarhet som tar sin utgångspunkt i den kristna tron och gemenskapen.

 • Plats
  Umeå, Umeå kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Torsdag 18:30 - 20:45
 • Tillfällen
  4 tillfällen
Läs mer