Skip to main content

Välkommen på inspirationsföreläsning inom Existentiell hälsa

Hur möter vi verkligheten efter pandemin?

Hur möter vi verkligheten efter pandemin? 

Många har funnit tröst i tanken på att när allt det här är över få återgå till det normala.  

En del börjar nu också att tänka på hur det blir att komma igång igen med det liv och de verksamheter som fanns innan. Man pratar om nystart och att ladda upp för att komma igång igen. Samtidigt är det ingen av oss som vet vad som väntar när pandemin väl är över. 

Att längta tillbaka till något som varit eller känna oro för det som ligger framför är viktiga frågor i den existentiella hälsan. WHO har sedan 1984 konstaterat att den existentiella dimensionen är den mest avgörande av hälsoaspekterna. Ändå känner vi inte till detta område särskilt väl. 

Under pandemin kan vi konstatera att den existentiella ohälsan ökat både i samhället och i kyrkan. Här finns stora behov men också många möjligheter. 

Därför vill vi bjuda in till en inspirationsföreläsning med Josefin Lennartsson som är pastor och anställd på Studieförbundet Bilda för att stärka arbetet med den existentiella hälsan. 

 

Under föreläsningen får du:

  • grunderna i vad den existentiella hälsan handlar om
  • tips på hur du kan arbeta mer medvetet med denna hälsodimension i församlingen 
  • och tid för samtal med andra om hur nästa steg kan se ut för dig och ditt sammanhang. 

 

Föreläsningen riktar sig till dig som är medlem eller engagerad i en församling och är gratis  

Tid: 18.00-20.00 

Vad handlar föreläsningen om? Lite längre beskrivning av innehållet hittar du här! 

https://youtu.be/WuzwcBDXGEg 

Kontakt: josefin.lennartsson@bilda.nu
 
Anmälan 
Klicka på den gröna rutan ”anmälan” och fyll i anmälningsformuläret. 
Svara på obligatorisk webbfråga om vilket datum du önskar deltaga på föreläsningen 
Zoomlänk kommer skickas till den mailadress som angivits i anmälningsformuläret i tid före start?  

Sista anmälningsdag – 1 dag före angett datum.

Västmanland 18/5 Sörmland 25/5 Värmland 26/5 Närke 27/5

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Existentiell hälsa

Mer inom Existentiella frågor