Skip to main content

Jag åldras - alltså lever jag

Vill du samtala med andra om livet och åldrandet? Åldrandet är en naturlig del av själva levandet, olika i olika åldrar, alltid pågående. Det ger ständigt nya perspektiv, med nya insikter som bidrar till att livsbilden utvecklas.

Med utgångspunkt i materialet Seniorsamtal möts vi sju gånger och reflekterar tillsammans om att bli äldre och om hur synen på åldrandet påverkar oss.

Teman för träffarna är: Mitt liv idag, när jobbet tar slut, att bli ensam, att behöva flytta, när kroppen sviker, livsglädje och livslust.

Uppstart den 17 mars och sedan ses ni varje vecka fram till 28 april

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Kvarngården Kumla
Skolvägen 6
69234 KUMLA

Mer inom Folkhälsa

Gruppcoachning i Neurografika

Gruppcoachning i Neurografika

Neurografika är en psykologisk ritningsteknik som används för att bearbeta tankar och nå personliga mål

  • Plats
    Malmö kommun, Skåne län
  • Datum
  • Tillfällen
    Lördag 13:00 - 14:30
  • Tillfällen
    5 tillfällen
Läs mer