Skip to main content

Livet värt att dela - Samtalsgrupp

Vill du lära känna nya människor? Vill du berätta om ditt liv och lyssna till andras? Att samtala i grupp bidrar till gemenskap, ett sammanhang som förhoppningsvis leder till ökad livskvalitet, nya relationer och flera vänner.

Tillsammans med Vänskafferiet planerar Bilda att starta kostnadsfria livsberättargrupper under temat Livet värt att dela i Karlstad och Kil för personer som är 60 år och uppåt.

Kursupplägg

Vi kommer att vara 6-8 deltagare samt en utbildad gruppledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor. Vi följer förstås Folkhälsomyndigetens rekommendationer vid våra träffar i anpassade lokaler.

Kursinnehåll

Samtalsmetodiken som kommer användas i grupperna utgår ifrån begreppet ”reminiscens” som betyder ”att minnas”. Vi delar minnen från barndom, ungdomstid, vuxenliv och åldrande men blickar också framåt. Nya insikter och kontakter skapas och så fikar vi tillsammans!

Cirkelledare

Ledare för grupperna är Sara Enqvist. Äldrestödjare och social lots i Vänskafferiet. För frågor om kursen kan du kontakta Sara på 070-671 44 19 eller sara@vanskafferiet.se

Alla har tystnadsplikt!

Allt är kostnadsfritt! 

Anmälan

Blev du nyfiken? Vänta inte med din anmälan! Anmäl dig direkt här på sidan och kontakta administrationen på Bilda Svealand vid frågor som rör anmälan: 054-19 61 60 eller Svealand@bilda.nu

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Kils Bibliotek
Storgatan 41
66530 KIL

Mer inom Existentiell hälsa

Mer inom Existentiella frågor