Skip to main content

Inzoomat - katolsk folkbildning online, Ut unum sint – ekumenik i Katolska kyrkan

Hur arbetar Katolska kyrkan med ekumenik idag? Hur ser ekumenik ut i ett världsperspektiv och hur ser det ut i Sverige?

Få en introduktion till ekumenik i katolska kyrkan och dess bakgrund i Andra Vatikankonciliets dokument. Här ges också en inblick i biskops Anders Arborelius personliga ekumeniska engagemang, både i Sverige och vid den Heliga stolen i Rom. 

Om föredragshållaren:
Nausikaa Haupt, ekumenisk handläggare för Stockholms Katolska stift, Katolska Ekumeniska Nämnden. Nausikaa har läst teologi och kyrkorätt i Cardiff och Leuven och är engagerad i den ekumeniska Focolarerörelsen.

Länk till kvällen:
https://zoom.us/j/94546028971

Meeting ID: 945 4602 8971

 Varmt välkomna!

Inzoomat är en digital föreläsningsserie som arrangeras av Katolska Pedagogiska Nämnden i samverkan med Bilda.

 

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Hur känslig är Gud egentligen?

Var med i vår nya satsning "provtänk med Johan och Jimmy". Här får du vara med och provtänka kring Gud, kyrka och politik.

  • Distans
    Distans
  • Datum
  • Tillfällen
    Torsdag 12:15 - 13:00
  • Tillfällen
    1 tillfällen
Läs mer