Skip to main content

Inzoomat - katolsk folkbildning online

Första söndagen i advent 2020 lanseras Katolsk studiebibel - Nya Testamentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer. I Inzoomat presenteras den nya utgåvan, vi får lära oss mer om processen bakom och om hur den är tänkt att användas.

Första söndagen i advent 2020 lanseras Katolsk studiebibel – Nya testamentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer. Det är första gången sedan 1895 som ett katolskt bokförlag ger ut en bibel.

I kvällens Inzoomat presenteras Katolsk studiebibel, processen bakom utgåvan och hur den är tänkt att användas. Låt oss bli bibelsprängda tillsammans och upptäcka hur berikande det är att studera Bibeln i katolska kyrkans ljus.  

Emanuel Sennerstrand arbetar som bibellärare på S:ta Elisabets katolska folkhögskola där han ansvarar för kursen Studium Biblicum. Hösten 2015 fick han av biskop Anders Arborelius uppdraget att skriva katolska inledningstexter och kommentarer till Bibelns 73 böcker, att användas till en katolskt anpassad utgåva av Bibel 2000. Han tillhör S:t Franciskus församling i Jönköping. 

 

Inzoomat är en digital föreläsningsserie som arrangeras av Katolska Pedagogiska Nämnden i samverkan med Bilda. 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Nytt datum! Strandgårdsmötet 2021 22-24 oktober

Nytt datum! Strandgårdsmötet 2021 22-24 oktober

Ett möte med Jesus, medmänniskor och havet, i undervisning, samtal, bön och gemenskap som berör, till fördjupning och utmaning i vårt lärjungaskap.

  • Plats
    Villshärad, Halmstads kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Fredag, Lördag, Söndag 10:00 - 20:00
  • Tillfällen
    3 tillfällen
Läs mer