Skip to main content

Vi kommer att leva igen - men hur?

En helg med samtal om att söka fast mark i en osäker tid. Vad händer när coronakrisen är över? Och vad har hänt med oss under krisen? Kommer vi att glömma och leva på som innan krisen eller kan vi omvärdera våra mål och prioriteringar och erövra ett nytt sätt att se på världen och oss själva?

Välkommen till en helg på vackra, fridfulla Kuvarp. Under ledning av Margareta Fhager, leg.psykoterapeut och pastor, möts vi mitt i coronakrisen för att dela vad denna speciella tid gör med oss på olika plan. Det personliga, det världsomfattande samt i samhället där tro och den andliga dimensionen så väl behövs. Många av oss längtar speciellt efter att få dela liv och tankar med andra i denna tid då våra möten och tillfällen till delande är så begränsade.

Genom deltagarnas egna berättelser, miniföreläsningar av Margareta och gruppsamtal, tänker och reflekterar vi tillsammans, för att hitta kreativitet och redskap inför en framtid som ligger öppen och till viss del mer okänd än tidigare. Vi vill hitta hopp och förundran och leva i tillit även i det obekanta. Vi hoppas att Kuvarps avslappnande retreatmiljö ska fördjupa samtalen och ge lugn och ro till eftertänksamhet.

Det kommer finnas tid för egen reflektion och promenader samt andakter morgon och kväll.

###########

Kuvarp

16-18 oktober 2020

Vi genomför helgen helt coronasäkert vad gäller hur vi bor, äter, möts och beter oss.

Frukost ansvarar var och en för på rummen. Rummen har egna pentryn och var och en tar med sin egen frukost. Lunch och middag kommer via catering. Kvällsfika gör vi gemensamt.

Boende sker i enkelrum, om man inte är ett par som dagligen lever tillsammans.

Kostnaden för helgen är 1000 kr.

Helgen börjar kl.18 på fredagen och avslutas kl.13.30 på söndagen.

Begränsat antal deltagare. Sista anmälningsdag är 2 oktober.

Vid avanmälan pga sjukdom tas ingen avgift ut, annars 200 kr om anledningen är annan.

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Kuvarp Lägergård
Kuvarp 9
51462 ÖLSREMMA

Mer inom Religion och tro