Skip to main content

Digital bandträff

Var med på digital bandträff -för dig som spelar i band i Uppsala, Gotlands och Stockholms län.

På den här digitala bandträffen får du genom information och samtal tips från Konstnärsnämnden och Kulturrådet på hur man på bästa sätt söker stipendier. Och som vanligt får du även information om vad som är på gång inom Bilda.

Välkommen du som redan är knuten till Bilda och du som ännu inte är det!

Länk till mötet får du efter anmälan.

Har du frågor, kontakta Alexandra Wanngård.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Musik

Mer inom Band