Skip to main content

Rusta Era Ledare - ledaregenskaper, gruppdynamik och konflikt

"Ledaregenskaper, gruppdynamik och konflikthantering" Välkommen till en online-kväll för ledare i olika verksamheter och grupper i församlingar.

I Rusta Era Ledare vill vi ge tillfälle att träffas online och samtala, dela erfarenheter och få mer kunskap.
Detta är det första temat av tre som du kan anmäla dig till under hösten.  
Vi samtalar om olika ledarstilar, väger styrkor och svagheter i dessa och speglar oss själva i dem. Vi tittar på vad som händer i en grupp där människor möts, om personkemi, gruppdynamik och roller i en grupp. VI ska också hinna prata om hur man kan gå tillväga när det uppstår konflikter.

Det är Bildas verksamhetsutvecklare som samarbetar med frikyrkor i Bilda Mitt som håller leder onlinekvällen.
Sista anmälningsdag 22/9

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Cirkelledarutbildning