Förhandsgranskning

Kontrollera innehållet i affischen. Avstavningar av långa ord kan se udda ut i olika webbläsare, och kommer se bättre ut i den slutgiltiga affischen.

Trefaldighets katekesträffar

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till en ny termin i Heliga Trefaldighets katolska församling! Kommande läsår träffas alla i GRUPP A för undervisning jämna veckor och alla i GRUPP B ojämna veckor. Mer information om de olika gruppindelningarna finns på andra sidan.

Start

6 september, 09:00 - 12:00
7 tillfällen

Heliga Trefaldighets kyrka

Järfällav. 150
17741 Järfälla

För mer information

www.bilda.nu/arr/1068701