Skip to main content

Inzoomat - katolsk folkbildning online. Att tro och veta, vad är skillnaden?

Ibland uppfattas kristen tro som en form av svag kunskap. Ser man det så, kan den som tror inte vara säker på sin sak. I den här miniföreläsningen förklaras varför den uppfattningen är missvisande.

30 minuters föredrag, sedan tid för samtal och frågor.

Zoom-länk
https://zoom.us/j/2205407690

Om föreläsaren: P Ulf Jonsson är jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften Signum, samt sedan 2012 professor i religionsfilosofi på Newmaninstitutet.

Inzoomat är en digital föreläsningsserie som arrangeras av Katolska Pedagogiska Nämnden i samverkan med Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro