Skip to main content

Själavårdskurs

Kurs för dig som jobbar med själavård i en församling och för dig som vill få en praktisk och teoretisk bas eller fördjupning i ämnet själavård. Kursen behandlar ämnen som samtalsmetodik, självbild, bibliska grunden för själavård, psykisk ohälsa, kris och relationer och innehåller även tillämpning genom samtalsövningar

Kursen syftar till att ge alla själavårdare i en församling en gemensam bas att stå på, samt ett tillfälle att mötas och dela erfarenheter. Kursen är också en möjlighet för dig som är intresserad av själavårdsarbete att få fördjupa dig i ämnet.
Kursen ges under två vardagskvällar och en lördag. Mellan kurstillfällena får du hemuppgifter att jobba med enskilt och i grupp. Kursdeltagarna indelas vid kursstarten i mindre basgrupper.
Genomförd kurs kan vara en ingång till att jobba med själavård i den församling som ger dig sitt förtroende. Kursintyg kan utfärdas till kursdeltagare som deltagit i och genomfört alla moment.

Kursinnehållet i korthet

Träff 1, 24 november kl 18-21:
1A: Samtalsmetodik.
1B: Självbild, Gudsbild, identitet
Hemuppgift till träff 2: Läsa boken ”Själavård vid köksbordet” av Esbjörn Hagberg

Träff 2, 12 januari kl 18-21:
2A: Biblisk grund för själavård.
2B: Psykisk ohälsa.
Hemuppgift i basgrupp till träff 3: att hålla ett strukturerat samtal.

Träff 3, 30 januari kl 9-14.30 (Inkl lunch):
3A: Uppföljning av det strukturerade samtalet
3B: Krisreaktioner/krisförlopp.
3C: Relation, konflikt och kommunikation.

Föreläsare

Per Höglund Psykolog/psykoterapeut och doktorand. Forskar vid Umeå universitet kring psykisk ohälsa i Västerbotten.

Lillemor Ivansson Tidigare församlingsledare med bakgrund i socialt arbete. Arbetar idag med coachande samtal för enskilda och par.

Karin Bryskhe Kurator på BUP. Leder föräldraskapsutbildning och själavård i Korskyrkan, Umeå.

Lena Lander Socionom, grundutbildning i psykoterapi och har även gått själavårdsutbildningar både i England och Sverige. Arbetar idag som familjehemskonsulent.

Gustav Lander Pastor och bibellärare. Beteendevetare med betoning på arbetsspykologi och utbildare inom Yrkeshögskolan.

Louise Sundkvist, sjukhuspastor Norrlands Universitetssjukhus

Fler föreläsare tillkommer.

Anmälan

Senast 9 november via formuläret på denna sida. Ange i noteringsfältet om vi kan göra något särskilt för att underlätta ditt deltagande!

Kursavgiften på 295 kr + eventuell bokkostnad faktureras till den e-postadress som du anger i anmälan. Du kan ange eventuell avvikande fakturaadress i anmälan. Du kan även betala via Swish till Bilda: 123 343 14 75 Ange ”Själavårdskurs” i meddelandefältet.

I anmälan anger du om du vill beställa kursboken ”Själavård vid köksbordet” av Esbjörn Hagberg via Bilda till en kostnad av 200 kr. Du kan också välja att ordna boken på annat sätt. Kursbok som beställs via Bilda kan hämtas på första träffen eller på Bildas kontor i Umeå från och med en vecka innan kursstart.

Arrangörer

Själavårdsnätverket i Umeå; Björkstakyrkan, Christ Church, Korskyrkan, Pingst Umeå och Vineyard i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Umeå Korskyrkan
Sveagatan 10A
90327 UMEÅ

Mer inom Folkhälsa

Äktenskapskurs -We’re getting married!

Äktenskapskurs -We’re getting married!

A marriage preparation course for couples that plan a Catholic wedding. The course is held in English,

 • Distans
  Distans
 • Plats
  Stockholm, Stockholms kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Lördag 10:00 - 16:00
 • Tillfällen
  1 tillfällen
Läs mer

Tjejskate på Dalbanan

Är du tjej/transperson/icke-binär och vill skejta? Vill du testa på att skejta för första gången i ett separatistiskt sammanhang för att stärka ditt självförtroende? Då borde du komma på Tjejskate på Dalbanan som börjar den 23 november.

 • Plats
  Borlänge, Borlänge kommun
 • Datum
 • Tillfällen
  Måndag 16:00 - 21:00
 • Tillfällen
  3 tillfällen
Läs mer