Skip to main content

Föräldraträffar i Södertälje

Är du förälder till barn i förskola och skola? Då får du nu möjligheten att träffa andra föräldrar och samtala kring ditt föräldraskap tillsammans med coachen Maria Geni.

Hur möter vi våra barns behov?

Hur stärker vi dem?

Hur är vi goda förebilder?

Vilka utmaningar möter vi?

Vad krävs för att skapa en god relation till våra barn?

Detta är några av de ämnen som kommer att tas upp under föräldraträffarna. Kursen är gratis men antalet platser är begränsat. Vi erbjuder barnpassning.

Anmälan via knappen till höger

Arrangemanget är anordnat av LÄSLANDET med stöd av Södertälje kommun, i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Läslandet
Porslinsvägen 2B
15155 SÖDERTÄLJE

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik