Skip to main content

Frikyrkan - ett självklart hem för hbtq-personer

Välkommen till en samtalsgrupp om hur den frikyrkliga gemenskapen ska kunna vara en självklar och trygg plats för hbtq-personer!

Equmeniakyrkan Stockholm bjuder in till en digital studiecirkel där vi utgår ifrån antologin Välkomna varandra! Här möter vi fjorton texter som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar. I enlighet med frikyrklig tradition tar texterna Bibeln på stort allvar och visar hur dess budskap och berättelser pekar på en väg bort från förakt, utanförskap och kristen hemlöshet – mot ett tydligt ja till samkönade relationer. Texterna är skrivna av pastorer, teologer och sakkunniga. Flera är också författade av personer med egen erfarenhet av att vara homosexuell i frikyrkan.

Cirkeln sker digitalt och du som anmäler dig får en inloggningslänk och mer information vid anmälan.

Anmälan sker här på sidan.

Arrangeras av Equmeniakyrkan region Stockholm i samverkan med Bilda

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro