Skip to main content

Det moderna kafferepet - en digital fikastund

Kafferep, kaffekalas, kaffebjudning, kaffekonselj, kaffejunta, kaffepaus, fika, fikastund, fikapaus, fikarast – kärt barn har många namn!

Fikastunder är sedan långt tillbaka heliga och betydelsefulla för många! Det är ett socialt möte/umgänge, där det dricks kaffe och traditionellt äts olika sorters kakor eller fikabröd. Det blev ett sätt att umgås och en betydelsefull gemenskap där man kunde ta upp olika teman för diskussion/samtal.

Älskar du att fika? Saknar du umgänget med andra människor i dessa tider? Nu bjuder vi in till en digital gemenskap och fikastund, när vi inte kan träffas som vanligt! Vi samtalar utifrån olika teman på en digital mötesplats, där vi får dela erfarenheter och öka vår kunskap och förståelse, medan vi fikar på vart sitt håll. Tillsammans bygger vi ett inkluderande, öppnare, välkomnande, mångkulturellt, fikavänligt samhälle!

Möt upp i glädje och gemenskap med fika online!

Vi möts online med start 4 augusti 2020, en gång i veckan och i 8 veckor. Gruppen kommer att vara lagom stor, så att alla får utrymme att bidra med sina tankar och erfarenheter.

Kostnadsfritt (förutom fikat du ordnar själv till mötena)

Första träffen blir kl 10.00 och då bestämmer vi tidpunkt för kommande träffar.

När du har anmält dig kommer du att få en länk till mötet.

Frågor: Kontakta Nienke nienke@gemenskapkalmar.se eller Eva eva.danielsson@bilda.nu

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Folkhälsa