Skip to main content

Inzoomat - katolsk folkbildning online, FN:s barnkonvention

Den 1 januari i år blev FN:s konvention om barns rättigheter – barnkonventionen – svensk lag

Vad handlar barnkonventionen egentligen om? Vad säger barnkonventionen när det gäller barns rätt till religionsfrihet och andlig och moralisk utveckling? Vad innebär barnkonventionen för föräldrar och kateketer?

Föreläsare: Nina Norlin, stiftsjurist på Katolska Biskopsämbetet i Stockholm

Zoomlänk https://zoom.us/j/9929013503

Efter ett ca 30 minuters föredrag ges tillfälle till samtal och frågor. 

Hjärtligt välkomna!

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Samhällsengagemang