Skip to main content

Leda digital cirkel

Är du ledare i studiecirkel hos Bilda? Vill du komma igång med din cirkelverksamhet digitalt? Eller vill du skapa fördjupat samtalsklimat i den digitala cirkeln du redan har?

Vi bekantar oss med digitala verktyg som Zoom, ser hur du som ledare kan skapa ett bra studiecirkelklimat i digital form.

Vi delar erfarenheter av att vara cirkelledare och hur vi kan föra över samma kvalitéer till digital form.

.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik