Skip to main content

Boråsmötet 2020: "Tänd på mission"

Flera inspirerande talare kommer att tala om nya vägar för evangelisation och mission. Nytt för i år blir att vi har ett antal stationer där Du kan ställa frågor och diskutera med experter om olika regioner som Kongo, Turkbältet, Ecuador och Syrien.

Mer information, program och anmälan finns på www.borasmotet.se

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro