Skip to main content

Cirkelsnack med Josefine Arenius - intresseanmälan

Hur kan vi mötas? Hur förstår vi varandra? Varför behöver vi varandra?

Josefine Arenius har jobbat med ledarskap i – och utanför församlingssammanhanget i snart 25 år. Tillsammans med två goda vänner driver hon arbetskollektivet We Are Mountain som framförallt arbetar med Kultur- och generationskrockar på
arbetsplatser och i andra grupper. De senaste åren har hon fokuserat mer och mer på frågorna kring generationsmötet i församlingen.

Hon har mött fler än 150 församlingar på olika vis kring de här frågorna och hon har talat om det i större samlingar – som Svenska Alliansmissionens årskonferens och Evangeliska Frikyrkans medarbetardagar. Josefine var en av initiativtagarna
till Frizonfestivalen mot slutet av det frikyrkligt glada nittiotalet och hon har lagt mycket tid på att titta på vilka vindar som blåst – inte minst – ungdomskulturen i kyrkan åt olika håll.

Learnify

Vi kommer att använda oss av Learnify, en digital mötesplats för att kommunicera, samarbeta, dela erfarenheter och lära av varandra. I plattformen finns också verktyg för att skapa och dela digitala, interaktiva material.

Cirkelsnack sker på distans så även om du inte kan vara med just den dagen som vi startar upp så är du välkommen att anmäla dig. Bara du kan vara med den kommande veckan efter startdatum och ca 4 veckor framöver.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi fått ihop tillräckligt med anmälda för att starta en cirkel.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Existentiella frågor