Skip to main content

Lägerledarkurs ”Vän med Guds Ord” 21-23 augusti

Vill du utrustas för att vara ledare eller hjälpledare på läger där unga växer i kunskap, i gemenskap och i tro? Välkommen till årets lägerledarkurs!

Stockholms katolska stifts ungdomspastorala team koordinerar regionala konfirmandläger för församlingar som vill ge sina konfirmander en lägerupplevelse med fördjupande undervisning, bön och roliga aktiviteter i en större gemenskap. Inför läsårets läger anordnas denna lägerledarkurs. Vi ser fram emot att träffa dig som är konfirmandkateket, du som nyligen har konfirmerats och vill vara hjälpledare, Sveriges Unga Katolikers anställda och förtroendevalda och andra som är intresserade av lägermetodik.

Boka in läsårets läger redan nu!

Vad innehåller lägerledarkursen?

  • Temat Vän med Guds Ord
  • Aktiviteter och lekar som bygger upp gruppen
  • Personligt ledarskap och att vara ett ledarteam
  • Beredskapsplanen: Tonåringar, kränkningar och övergrepp i lägermiljö
  • Gemensam bön, sakramental tillbedjan och mässfirande 

Pedagogerna och författarna Johan Reftel och Henrik Brosché håller en workshop om leken som metod för att bygga upp gruppen. https://www.argument.se/forelasare/johan-reftel-och-henrik-brosche/

Stiftets barnskyddsombud diakon Björn Håkonsson håller ett pass med utgångspunkt i Beredskapsplanen på specialtemat Tonåringar, kränkningar och övergrepp i lägermiljö.

Stiftets ungdomspastorala team presenterar planen för kommande läsårs konfirmandläger, vilket inkluderar temat, aktiviteter, lägerregler och ledarstrukturen.

Vi alla delar goda erfarenheter från lägerverksamhet och ger exempel på lösningar på problem som kan uppstå.

Efter lägerledarkursen får du ett intyg som visar att du deltagit i lägerledarkursen. 

Praktisk information

Incheckningen öppnar klockan 17.00 på fredagen och programmet börjar 18.00. Hemfärd klockan 14.00 på söndagen. Vägbeskrivning till stiftsgården Marielund på Ekerö utanför Stockholm finns här.

Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas in till Bg 594-7205 i samband med anmälan. Märk inbetalningen ”5072004 + namn”.

Bekräftelse på att anmälan och inbetalningen kommit in skickas ut senast tre dagar efter sista anmälningsdag. Anmälan är bindande, inga återbetalningar görs. Reseersättning kan sökas hos utsändande församling/organisation eller i den Bilda-region där du bor.

Packlista och allmän information om konfirmandläger finns på www.bilda.nu/upt.

Välkommen!

Kontaktperson: Elin Jönsson, stiftsungdomskonsulent
Elin.jonsson@katolskakyrkan.se
Tel. 070 30 44 137

Lägret arrangeras av Stockholms katolska stifts ungdomspastorala team i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Stiftsgården Marielund
Stiftsgårdsvägen 21
17853 EKERÖ

Mer inom Religion och tro