Skip to main content

Kompetensutvecklingskurs i vardags arabiska för lärare i Skåne

Under 3 tillfällen får du lära dig hälsningsfraser samt enkla meningar och ord användbara i skolmiljö. Kursens studiematerial kommer att fokusera på kommunikativa möten i skolan. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper i det arabiska språket och därmed förbättra kommunikationen med arabisktalande elever.

Kursen vänder sig till:

1-  SFI- lärare som vill lära sig de viktigaste orden och fraserna som deras arabisktalande elever använder i klassrummet i syfte av att hjälpa sina dem att utveckla sina språk på svenska. För lättare kunna motivera dem och förtydliga betydelsen av grammatiken.

2-      Lärare i grund -och gymnasieskolan som vill förstå ord som en del arabisktalande elever använder i klassrummet.

3-      Studie -och yrkesvägledare.

4-      Barnskötare och förskolelärare som vill förstå arabisktalande barn och nyanlända arabisktalande barn.

5-      Dig som gillar det arabiska språket.

Kursen ges på det latinska alfabetet och fokus ligger på att öva på uttal, ord och fraser på den gren av arabiska som kallas Alamiya (samtalsarabiska). Ledaren kommer att fokusera mycket på övningar och gruppsamtal i syftet att förstärka förståelse och kunnighet i det arabiska språket. Under kursens gång kommer deltagarna att kunna påverka sin egen läroprocess, för att göra innehållet så relevant som möjligt.

Kursen leds av Ali Alabdallah, en svensk- syrisk journalist och författare som hållit ett flertal workshops i vardagsarabiska tidigare. Läs mer om kursledaren här: http://alialabdallah.hemsida24.se/
Du som har anmält dig du får gärna skicka ord och fraser som du önskar att kunna till ledaren inför kursens start.
För mer info och önskemål om innehåll: alimanabd1983@gmail.com

Datum: 7, 14, 21 september
Tid: 17-19.15
Plats: Studieförbundet Bilda, Jörgen Ankarsgatan 12, Malmö
Deltagaravgift: 1000kr (studiematerial och fika ingår)
Din plats kommer att bekräftas efter betalning

Vid intresse kan även kursen hållas i andra län i Sverige. 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Malmö Bilda
Jörgen Ankersgatan 12
21145 MALMÖ

Mer inom Språk

  • Plats
    Söderhamn, Söderhamns kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag 16:00 - 18:00
  • Tillfällen
    8 tillfällen
Läs mer