Skip to main content

Kateketensdag 2021

Välkommen till Vår Frälsares Katolska kyrkan i Malmö den 25 september 2021 kl.9.30–17 till kateketens dag. Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som kateketer. Under denna dag står helgonen i fokus. Varje helgon är helt unik, men alla har på sitt sätt bidragit till att förvandla vår värld och visa oss vägen till Gud. Särskild gäst är fader Michel Remery författare till boken ”Online med helgonen” och ”Twittra med Gud”. Upplev givande möten och intressanta workshops- bl.a. om socialläran. Vid den högtidliga mässan ger kardinal Arborelius en särskild välsignelse till kateketer.

Sista anmälningsdag är 25 augusti på www.kpn.se eller 0850557660

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro

Bibelcirklar med SöderKung

Har du alltid undrat hur man som katolik ska läsa och tolka bibeln?

  • Plats
    Stockholms kommun, Stockholms län
  • Datum
  • Tillfällen
    Torsdag 19:00 - 21:00
  • Tillfällen
    7 tillfällen
Läs mer