Skip to main content

New Wine ledarretreat på Götabro

Välkommen att spendera några dagar på Götabro kursgård och få värdefull och viktig undervisning som ger dig verktyg i din vardag.

 

New Wine ledarretreater startade i England 1990 med syfte att erbjuda längtande ledare en upplevelse av hur livet i en förnyad församling kan se ut. Man ville också utrusta ledare för att tjäna i Guds rike med den helige Andes kraft och väcka en fördjupad tro på Jesus och församlingen.Vi önskar att dessa dagar ska få ge en kraftfull erfarenhet av den helige Ande som styrker vår identitet som Guds barn och som förnyar vår kallelse till tjänst i Guds rike.

På en ledarretreat får man undervisning i relevanta ämnen för en församlingsledare.  Man får även ta emot personlig förbön och profetisk betjäning. Delgivning och bön i mindre grupper äger rum varje dag – där får man reflektera över vad Gud har sagt de senaste 24 timmarna.


Undervisning:

Christer Roshamn kommer att undervisa om förkunnelse av evangeliet, om att samarbeta med den helige Ande och om helande- och         befrielsetjänsten.

Linda Andersson kommer att undervisa om förbönstjänsten i gudstjänsten samt om att Gud talar i drömmar-förstår vi vad Han säger?

Ingemar Andersson kommer att undervisa om Fadern och  att lyssna till Guds röst.

 

Datum:
Måndag 21:a september till torsdag 24:e september 2020.


Pris:

Deltagaravgift med delat rum: 1950kr
Deltagaravgift med enkelrum: 2550kr

Anmälan:
Görs på denna sida. Begränsat antal platser, först till kvarn.
Sista anmälningsdag är 7 september.

Kost & Allergier:
Ange i samband med anmälan eventuella allergier i meddelanderutan.


För frågor angående retreaten:

Kontakta ansvarig för retreaten, Christer Roshamn:
christer.roshamn@folkungakyrkan.org

Kursledare:
Christer Roshamn, Linda & Ingemar Andersson.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik