Skip to main content

Alla barn är lika olika!

- en grundutbildning i att möta unga i behov av särskilt stöd

Hur kan vi få alla att känna sig hemma i vår kyrka?
Har Du också barn i din barngrupp som har mycket spring i benen, som har svårt att uppfatta sociala koder, som inte vill vara med och leka eller som bara vill sitta tyst? Många ledare har erfarenhet av det!
Alla barn är lika olika ger dig information om olika npf-diagnoser som till exempel adhd och autism. Du får konkreta praktiska tips och vi ger tid till erfarenhetsutbyte!

Anmälan senast 30/3.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Missionskyrkan Hudiksvall
Kapellgatan 6
82443 HUDIKSVALL

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Pedagogik och metodik