Skip to main content

Bibliodrama: Upptäcka och förundras. Till jordens yttersta gräns.

Välkommen till en dag med bibliodrama i Equmeniakyrkan Götene

I ett bibliodrama närmar sig deltagarna en bibeltext med öppenhet, nyfikenhet och kreativitet. I livsfrågorna kan vi känna igen oss, vare sig vi är vana bibelläsare eller nybörjare. Med hjälp av alla olika sinnen, lek och allvar och gruppens livserfarenheter ges möjlighet att upptäcka Bibelns berättelser med kropp och själ.

Ledare: Marianne Enoksson, Götene och Kerstin Wängberg, Nossebro

Självkostnadspris för fika och lunch.

Anmälan senast 22 februari till equmeniakyrkangotene@hotmail.com eller sms/telefon till Marianne Enoksson 070-689 30 15

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Equmeniakyrkan Götene
Borgaregatan 2
53332 GÖTENE

Mer inom Religion och tro

  • Plats
    Sundsvall, Sundsvalls kommun
  • Datum
  • Tillfällen
    Torsdag 19:00 - 21:00
  • Tillfällen
    10 tillfällen
Läs mer