Skip to main content

Män och våld mot kvinnor

Föreläsaren, forskaren Lucas Gottzén, (professor i Barn- och ungdomsvetenskap, Karolinska Institutet)har gjort många studier om mäns våld mot kvinnor. Under denna lördagsförmiddag får vi ta del av hans forskning om manlighet och våld i nära relationer. Efterföljande samtal leds av Joel Wendle om ”Vad kan vi som församling göra för de utsatta?”

Organiseras tillsammans med S:t Lukas Göteborg och Pingstkyrkan i Borås

Anmälan (för fika) sker till Pingstkyrkan eller agnelindh@telia.com eller 0705-521826 senast 22/3

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Pingstkyrkan Borås
Kungsgatan 58
50335 BORÅS

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Demokrati och jämställdhet