Skip to main content

Alla barn är lika olika

Nu erbjuder vi ledarutbildningen "Alla barn är lika olika - att möta unga i behov av särskilt stöd."

Alla barn behöver mötas med respekt utifrån sina förutsättningar och behov. Nu erbjuder vi ledarutbildningen ”Alla barn är lika olika – att möta unga i behov av särskilt stöd.”

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsvariationer, ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka deras ledare erbjuder vi tillsammans med Equmenia den här grundkursen om att möta unga i behov av särskilt stöd. En grundläggande tanke är att de förhållningssätt som är bra för barn med funktionsvariationer är bra för alla barn.

Under utbildningstillfället kommer du som ledare få:

Information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.)

Möjlighet att utbyta tankar, idéer och utmaningar.

Tio konkreta tips.

Vi ses!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Bilda Öst Stockholm
Rosenlundsgatan 13
11853 STOCKHOLM

Mer inom Ledarskap och pedagogik

Mer inom Cirkelledarutbildning