Skip to main content

Vårfest i Mörrum

Sång och samtal med pastor Stanley Karlman och prästen Fredrik Sigurdsson

Stanley är pastor i Stenbackakyrkan och Fredrik kyrkoherde i Mörrums församling

Servering av våfflor!

Välkomna!

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Musik