Skip to main content

Kulturgaraget Avesta: Entombed A.D + Interment

Avestas absolut bästa scen för Livemusik, presenterar våren-20.

Varmt välkomna ska ni vara.

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Musik

Mer inom Band