Skip to main content

Viktig förändring! Bilda Svealands regionstämma sker per capsulam istället!

Regionstyrelsens ordförande och regionledningen i Bilda Svealand har idag beslutat att regionstämman för Bilda Svealand 2020 ska ske per capsulam. Detta innebär att den fysiska stämman i Örebro 4 april tyvärr är inställd och ersätts av en per capsulam-version enligt nedan. Ändringen sker på grund av Covid-19 viruset.

Regeringen beslutade att sänka den tillåtna gränsen för allmän sammankomst till max 50 personer från och med 29 mars. Med anledning av den förändringen och att många av våra ombud och deltagare vid regionstämman är närmare 70 år och äldre har vi idag beslutat att ändra så att regionstämman kommer att ske per capsulam istället för den fysiska stämman i Örebro eller Karlskoga som den ursprungliga planen var.

Vi anser att detta är ett nödvändigt beslut för att vara med och bidra till att smittspridningen av Covid-19 begränsas. 

Med vänliga hälsningar
Marie Carlsson, regionstyrelsens ordförande
Susanne Lindholm, regionchef Bilda Svealand
 

Stämma per capsulam – hur gör vi då?

Per capsulam innebär att du som anmält ombud får handlingarna till stämman, inklusive förslag till beslut utskickat till dig och röstar via e-post. 
Handlingarna har skickats ut per e-post men finns även här längre ner på sidan.  Du läser igenom handlingarna och skickar därefter e-post med formuleringen:

Min röst: Ja till förslaget!
Min röst: Nej till förslaget! Ange då anledningen till varför du är emot.

 

Tid att rösta!

Som ombud kan du e-posta din röst, hur du ställer dig till förslagen till beslut, under tidsperioden:
Lördag 4 april kl. 9.00 –  söndag 5 april 2020 kl. 12.00 
Rösterna skickas via mejl till regionchef Susanne Lindholm susanne.lindholm@bilda.nu

 

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Folkhälsa

Mer inom Existentiella frågor