Skip to main content

Temadag - Ung Vuxen Tro

Välkommen till en temadag på ALT – Akademi för ledarskap och teologi. Du är välkommen att delta i någon av de 6 orter som det arrangeras och föreläsningarna är online.

Vilka är trenderna i relationen mellan kyrkan och de unga vuxna?
Hur kan vi som ledare möta denna generation, och involvera dem i församlingsbyggande och mission? Och vad kan vi lära oss av de representanter för denna grupp som själva har försökt kartlägga sin samtid, på olika aktuella områden?

Program:
10.00                     Start med fika

10.20-12.00         Videokonferens-pass
                                Ruth Perrin: omvärldsanalys med internationell utblick
                                Carl-Henric Jaktlund: Jesus gick vidare och kyrkan står kvar – är analysen fortfarande relevant?

12.00                      Lunch

13.00-14.30          Videokonferens-pass
                                Case utifrån aktuella studentuppsatser
                                Unga vuxna som lämnar kyrkan
                                Unga vuxna som stannar i kyrkan
                                Unga vuxna och etiken – samlevnadsfrågor och miljö

14.30-14.45           Fika och samtal

14.45-15.30        Bearbetning i lokala grupper
                                Goda exempel

15.30-16.00          Summering av dagen


Var?

Ta del via något av ALT:s kurscenter: Stockholm, Umeå, Örebro, Jönköping, Malmö, eller Göteborg. 
Föreläsarna kommer att vara på plats i Stockholm.

Kostnad för dagen:

100 kr inkl fika. (Faktureras av Bilda via mail)
 

Inbjudare:
ALT i samarbete med EFK (Evangeliska Frikyrkan), Equmenia, Pingst FFS,
Svenska Evangeliska Alliansen och Studieförbundet Bilda.

Förtydligande:
Du som deltagare anmäler dig här på denna sida och anger i din anmälan på vilken ort du kommer
att närvara, se ovan under rubriken ”Var?”.   (Deltagaravgiften faktureras av Bilda Svealand via mail)

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Religion och tro