Skip to main content

Retreat på Hjortsbergagården - Retreat i fastetid

Längtar du efter vila och tid med Gud? Behöver du plats och rum för att finna stillhet och koncentration?

Att få vara och ta emot
Att delta i en retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter. Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot.

Tystnad
Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara i fred med sina tankar. Dagen delas in i olika delar av bönestunder, tystnad, vila, vägledningar och måltider till musik.

Retreat i fastetid 6 – 8 mars 2020
med Peter Halldorf, pastor och författare
Anmälan senast den 21 februari

Anmälan och frågor
retreat.hjortsberga@yahoo.se
Birgitta Nilsson 072-368 85 99
Christina Lenells 070-683 75 40

Retreaten börjar på fredag kväll och slutar söndag efter lunch.

Kostnad
1 750 kronor per person

Välkommen med din anmälan!

Hjortsbergagården i samarbete med Equmeniakyrkan Växjö och studieförbundet Bilda

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Hjortsbergagården
Gravanäsvägen 19
34293 HJORTSBERGA

Mer inom Folkhälsa