Skip to main content

Musikdag 8 februari 2020 - Musikens roll i gudstjänsten

Är du sångare, pianist, arrangör, stråkmusiker eller annan instrumentalist, lovsångsledare, organist, ljudtekniker, trummis, gitarrist, låtskrivare, dansare, basist… Välkommen till en inspirationsdag för dig som spelar eller sjunger eller på annat sätt är engagerad i din församlings musik- och gudstjänstliv.

Välkommen till Musikdag 8 februari 2020

Tema: Musikens roll i gudstjänsten

Plats: Filadelfiakyrkan i Örebro

Arrangörer: Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Är du sångare, pianist, arrangör, stråkmusiker eller annan instrumentalist, lovsångsledare, organist, ljudtekniker, trummis, gitarrist, låtskrivare, dansare, basist… Välkommen till en inspirationsdag för dig som spelar eller sjunger eller på annat sätt är engagerad i din församlings musik- och gudstjänstliv.

 

Medverkande: Mattias Martinson, Ellen Vingren, Evelina Gard, Pelle Ankarberg, Anette Sundell Liljedahl, Lasse Fhager, Per Alexanderson, Therése Hovlund, Jan Inge Hall, Jarl Furingsten, Simon Väderklint, m.fl.

 

Preliminärt program

9.00 Incheckning och café

9.30 Startsamling med lovsång, undervisning med Ellen Vingren m.m.

10.50 Fika

11.20 Seminariepass 1

12.30 Lunch

13.30 Seminariepass 2

14.40 Seminariepass 3

15.45 Fika

16.15-17.30 Gemensam samling med panelsamtal, lovsång, undervisning med Mattias Martinson m.m.

17.30 Mat på stan

19.00 Kvällsmöte med Ellen Hemström, Mattias Martinson m.fl.

 

Valbara seminarier:
Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill gå på 
(Mer information om seminarierna och medverkande finner du längre ner på sidan)

Pass 1 – 11:20

1A Mattias Martinson  – Heliga vanor…

1B Pelle Ankarberg  – Musiken i gudstjänsten…

1C Evelina Gard  – Att skapa… för körsång

1D Lasse Fhager  – …When drums come true

1E Daniel Fält  – Mina val vid pianot

1F Anette Sundell Liljedahl  – Dans 1

 

Pass 2 – 13:30

2A Mattias Martinson  – Låtskrivande

2B Ellen Vingren  – Att leda lovsång…

2C Evelina Gard  – Sångteknik och uttryck…

2D Jan Inge Hall & Peter Hovlund  – Arrangering för instrumentalister

2E Jarl Furingsten & Samuel Olofsson  – Gitarrist i kyrkan

2F Monika Ragnarsson  – Dans 2

 

Pass 3 – 14:40

3A Ellen Vingren – Att bygga o leda team

3B Jan Inge Hall – Orgelmusiken i frikyrkan lever!

3C Per Alexanderson  – Skapad kreativ!

3D Therése Hovlund  – I huvudet på en körledare

3E Mikael Linder & David Salminen  – Basist – javisst!

3F Anette & Monika  –  Dans 3

3G Sven Brengesjö –  Instrumentalisternas roll och funktion i gudstjänsten

 

Kostnad:
Deltagaravgift fr.o.m 13/1 är 500:-. I priset ingår lunch och en fika.
Avgiften faktureras av Bilda till dig som anmälder dig, via mail.

Information om några medverkande och seminarier:

 
Mattias Martinson…
är musiker, låtskrivare, artist, lovsångsledare, men också pastor och förkunnare. Med sitt passionerade lovsångshjärta har han inspirerat och uppmuntrat tusentals människor, vare sig det gäller fullt ös tillsammans med ungdomar på Frizon-festivalen eller mer läsartonsinspirerade sånger i tältet på Hönökonferensen. Med många skivor i bagaget reser han runt och inspirerar i hela Norden. Mattias jobbar på Räddningsmissionen i Göteborg, men har jobbat både som pastor i Göteborg Vineyard och som föreståndare i Nimbuskyrkan Öckerö.

 Undervisning i storsamling samt seminarier:

# Heliga vanor och goda andliga drivrutiner – teologi om tillbedjan

# Om låtskrivande

 

 

Ellen Vingren…
är teolog, musiker och lärare. Hon är lovsångsledare i församlingen Mötesplatsen i Örebro och har lett lovsång i många sammanhang, t.ex. på Frizon och Torpkonferensen. Hennes röst och artisteri finns med på många olika inspelade projekt; nu senast på Johan Åsgärdes senaste album Identitet och på Compuctios senaste album Lent tillsammans med gitarristen Andreas Runesson och organisten Leif Johansson. Tillsammans med Jenny Wahlström har hon sedan 2015 bandet Silver. Ellen arbetar just nu som doktorand i praktisk teologi på Teologiska Högskolan Stockholm (EHS) och har tidigare jobbat som lärare på bl.a. ALT, Götabro- och Liljeholmens folkhögskola. 

 

Undervisning i storsamling samt seminarier:

# Att leda lovsång – vad är det vi håller på med egentligen?
Ett teologiskt och praktiskt seminarium, där vi tillsammans försöker få fatt i vad det är vi försöker göra när vi leder lovsång och varför. Vad längtar vi efter? Hur kommer vi dit? Hur kommunicerar vi det? Vad står i vägen? Vad banar vägen? Vad är det som är viktigt? Ta med dina frågor och kom så snackar vi lovsångsledarskap! 

# Att bygga och leda team
Vad håller jag som ledare på med? Hur är man en bra teamledare? Hur leder man ett team och varför?  Vad är viktigt? Hur och vad prioriterar jag? Varför blir det som det blir? Vad gör jag med allt jag ser och hör? I ett teologiskt och praktiskt seminarium delar Ellen med sig av sina erfarenheter från sina 8 år som musik- och lovsångsansvarig i Mötesplatsen. Ta med dina frågor och kom så snackar vi kristet teamledarskap! 

 

 

Pelle Ankarberg…
är sångare, pianist, låtskrivare och arrangör. Har turnerat både i USA och Sverige med artister som Edwin Hawkins, Carola, Charlotte Perrelli, och har skrivit sånger som kommit med i Sveriges Melodifestival och på internationella musiklistor. Numera arbetar han som musiklärare och musikproducent i Örebro och är medlem och lovsångsledare i Immanuelkyrkan.

 Leder lovsången på storsamling & har ett seminarium:

# Musiken i gudstjänsten – ett Mission Impossible?
Om musiken i gudstjänsten och hur de olika delarna kan bli så otroligt sammanlänkade när det är som bäst, men också väldigt långt ifrån varandra när det inte fungerar… Hur förhåller vi oss till tjänsten som lovsångare och samtidigt kunna klara av att hantera människors olika förväntningar på viss stil, volym, språk etc.

 

 

Evelina Gard…
är artist, sångpedagog, låtskrivare och arrangör. Har bl.a. gett ut albumen ”This is another day” och ”Take me to the cross”. Har samarbetat och samarbetar med artister som Putte Nelsson, Anders Bagge och Carola. Är aktiv i Hillsong, Stockholm.

 Seminarier:

# Sångteknik och uttryck – Nå din fulla potential!
Modern sångteknik begränsar inte dig, den är en förutsättning för trygghet och frihet! Vi testar olika övningar och du får konkreta tips på hur du kan utvecklas som sångare, och hur du ska våga uttrycka dig mer i din sång.

 # Att skapa modern, inspirerande och användbar körsång
Vi lyssnar på och sjunger några olika körarrangemang och du får mina tankar och tips på hur du enkelt kan arrangera en lovsång, poplåt eller psalm på ett modernt och inspirerande sätt.

 

 

Lasse Fhager…
är trummis och slagverkare som har arbetat som lärare på Musikhögskolan i Örebro i många år, men är numera slagverkare i Svenska Kammarorkestern, Örebro. Lasse är med i församlingen Impact Center i Örebro och har spelat trumset och percussion i många olika sammanhang, både inom och utanför kyrkan. Lasse brinner för bredden i lovsången, och någon har sagt om honom att ”han tillber när han spelar på trummorna”.

 Seminarie:

# Churchtime – when drums come true”
Längtan efter att vara trummis och slagverkare med ett hjärta för Gud.

 

Per Alexanderson…
Tidigare musikpastor i Immanuelskyrkan Örebro (EFK), numera sjukhuspastor på Universitetssjukhuset i Örebro. Sångare, låtskrivare, lovsångsledare, gitarrist och pianist. Erbjuder ”Retreat för kreativa”. 

Seminarium
# Skapad kreativ
Du är skapad till Guds avbild. Den Gud som har skapat hela världen med all sin mångfald. Vad innebär det för dig och din kreativitet och ditt skapande? 

 

Jan Inge Hall…
…har arbetat många år på Musikhögskolan i Örebro och undervisat i trombon, brassensemble, piano, orgel och kördirigering. Under många år har hans hemvist varit Filadelfiakyrkan i Örebro, där han är aktiv som organist, pianist, kompositör, arrangör och konstnär.

Seminarium
# Orgelmusiken i frikyrkan lever!
Ett seminarium om att leda församlingssången från orgeln och att hitta nya sätt för orgeln att vara en del av ny musik i kyrkan.

 

 

Peter Hovlund…
är utbildad musiklärare, men arbetar numera med bostäder i Vivalla, Örebro. I Filadelfiakyrkan är han engagerad som bildtekniker, basist och arrangör. Han har tidigare arrangerat mycket för blåsorkester, men på senare år även för stråk.

Jan Inge Hall och Peter Hovlund kommer tillsammans att hålla i ett seminarium:
# Enkla knep och tips för att arrangera för instrumentalister

  

Jarl Furingsten…
är gitarrist, låtskrivare och musikproducent som har ett stort hjärta för pop, indie och starka melodier. Är utbildad på bland annat Musicians Institute i Los Angeles och på Musikhögskolan vid Örebro Universitet.
Är engagerad i församlingsmusiken och som ljudtekniker i Filadelfiakyrkan, Örebro.
Sedan 2014 driver Simon och Jarl tillsammans musikstudion ”Studio Emanuel”. De producerar musik, främst pop, och ljudböcker till flera olika förlag.

Samuel Olofsson…
Musiklärare, gitarrist, låtskrivare, ljudtekniker som spelat i många olika sammanhang i och utanför kyrkan och med många kristna artister och lovsångsledare. Var t.ex. med som gitarrist på Lovsång19 i St Klara kyrka.

 Jarl & Samuels Seminarium:
# Gitarrclinic – att spela elgitarr i kyrkan” 

 

Therése Hovlund…
är musiklärare, körpedagog, sångerska och lovsångsledare. Har arbetat som musikledare i EFK-församlingar sedan 2001,
sedan drygt sju år i Filadelfiakyrkan i Örebro.

Seminarium

# ”I huvudet på en körledare”
Tips, tankar och viktiga byggstenar till dig som är eller vill bli körledare. Om körsångens plats och funktion i dagens frikyrka. Therése kommer att dela sina erfarenheter och tips i allt från Småbarnsmusik, barnkör, och Soul Children till att leda vuxenkör och lovsångsteam.

 

Anette Sundell-Liljedahl…
har under många år turnerat som dansare, lett kurser o haft workshops i dans. Bakom sig har hon pedagoglinjen på Danshögskolan, studier i Labantekniken, och är utbildad Pilates instruktör. Anette är en av pionjärerna när det gäller att återerövra dansen till kyrkorummet. Att som ”danskonstnär” uttrycka och gestalta sång, musik och bibeltexter är hennes specialitet.

 

Monika Ragnarsson…
är danspedagog som under många år har arbetat på dansestet på gymnasiet i Örebro samt skolat flera av dagens kristna danspedagoger i Filadelfiakyrkans regi. Arbetar numera som sjuksköterska, men är aktiv som dansledare i Filadelfiakyrkan. Är med och startar Dans för
människor med Parkinsondiagnos.

Anette och Monika kommer att ha tre danspass under seminarietiderna.

Sven Brengesjö…
är musiklärare som sadlat om till trä och metallslöjdslärare. Trumpetare, gitarrist och sångare som varit med i gruppen Manna. Numera Örebroare och lovsångsledare i Filadelfiakyrkan.

Seminarium
# Samtal om instrumentalisternas roll och funktion i gudstjänsten

 

Daniel Fält…
är musiklärare, pianist, kompositör och teatermusiker. Har i många år lett lovsång från piano- och orgelpallen, bland annat som medlem i Filadelfiakyrkan i Örebro. Numera bosatt i Borås.

 Seminarium:
# ”Mina val vid pianot”
Daniel delar med sig av hur tankarna och fingrarna går vid olika situationer bakom pianot. Hur kan man spela om man leder musiken själv,
hur gör man om man har en kompgrupp med sig? Behöver man tänka annorlunda om man leder 10 eller 300 personer i lovsång? Daniel kommer
dela med sig av olika tankesätt han har samlat på sig under sina år som lovsångsledare i små och större sammanhang.

 

Mikael Linder…
är musiklärare på Kulturskolan i Kungsör. Har spelat elbas i många olika sammanhang, bl.a. på Torpkonferensen och Frizon.
Är medlem och aktiv musiker i Filadelfiakyrkan, Örebro.

David Salminen…
är musiklärare på Karl Johans Musikklasser i Örebro. Har spelat elbas i många olika sammanhang. Är sedan ett antal år basist och kapellmästare i Gospelkören Joybells i Immanuelskyrkan, Örebro.

 Mikael och David kommer tillsammans att hålla i ett seminarie för basister:
# Basist – javisst!
Mikael Linder och David Salminen delar tips och idéer från sina erfarenheter, hur man förbereder sig inför en gudstjänst,
övar in en ny låt och hur man samarbetar med de andra i kompet.

 

 

Denna information kommer att uppdateras löpande med bl.a. fler seminarier.

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Filadelfiakyrkan Örebro
Slottsgatan 16
70361 ÖREBRO

Mer inom Musik