Skip to main content

Kördag Uppland

Vill du vara med i en körworkshop som övar under en dag och sjunger under Upplandsmötet? Du som har körvana är välkommen att anmäla dig, oavsett om du sjunger i kör nu eller inte.

Dagen vänder sig till körsångare i Upplands Equmeniaförsamlingar.

Upplägg: Vi kommer öva mellan 13:00 – 17:00 och sedan framträda på festkvällen 18:30-20:00. På söndagen medverkar de som vill och kan på gudstjänsten kl 11:00. Vi övar då från 09:30.

Innehåll: Körmässan ”Till jordens yttersta gräns” samt sånger av Elisabeth Hermodsson.

Hur? Med lekfull respekt undersöker vi musikens vokala och sceniska möjligheter! Vi varvar sångteknik och gehörsövningar med sceniskt arbete. Vi övar både med och utan noter.

Ledare: Gunnar Axelson Fisk är församlingspedagog i Uppsala Missionsförsamling med mångårig erfarenhet av att stå på scen och sjunga både i gudstjänstsammanhang och som professionell sångare i vokalgruppen Vibafemba. Markus Jonsson är församlingsmusiker i Uppsala Missionsförsamling där han leder både kyrkokören och Missionskyrkans Vokalensemble. Utöver det frilansar han som dirigent och organist.

Anmälan senast 1 mars!

Ange ditt namn samt vilken stämma du sjunger (sopran, alt, tenor, bas) när du anmäler dig.

Det kommer att finnas noter och repfiler tillgängliga för den som vill komma förberedd.

 

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Karta

Plats
Uppsala Missionskyrka
S:t Olofsgatan 40
75332 UPPSALA

Mer inom Musik

Mer inom Kör