Skip to main content

Vi måste prata! Vad kan vi göra för att skydda demokratin?

De senaste åren har den demokrati som vi länge tyckte var självklar blivit ifrågasatt och sårbar.
Boken Handbok för demokrater ger råd om hur du som enskild kan agera.
Välkommen till en studiecirkel där vi läser texter ur Handbok för demokrater, pratar demokrati och tänker tillsammans.

NÄR: Tisdagar 3/3, 10/3, 24/3, 31/3 och 7/4 kl.18.00-19.30
VAR: Kalmar Stadsbibliotek
ANMÄLAN: Obligatorisk föranmälan senast 25/2
18/11. Begränsat antal deltagare. Först till kvarn!
För anmälan och vid frågor kontakta Eva Danielsson Studieförbundet Bilda, eva.danielsson@bilda.nu
KOSTNAD: 0:- inklusive boken

Eventuell dokumentation under arrangemanget

Under enstaka tillfällen skickar vi en fotograf till våra arrangemang, i syfte att dokumentera verksamheten för vår verksamhetsberättelse eller att samla material för att marknadsföra framtida arrangemang av samma typ. I dessa fall kommer ni att informeras och självklart ges möjlighet att inte vara med. Vi värnar om din personliga integritet! Läs vår integritetspolicy här.

Mer inom Samhällsengagemang

Mer inom Demokrati och jämställdhet