Skip to main content

Verksamhetsforum 2019

Varmt välkommen till Ersta konferens i Stockholm torsdagen den 4 april 2019!

Vi ser fram emot att möta er på Verksamhetsforum, som i år äger rum den 4 april. Vi tänker oss en dag när vi både får ta del av verksamhetsexempel och samtala om Bildas verksamhet i framtiden.

Internt, bland medarbetare och förtroendevalda på förbundsnivå och i alla regioner, pågår ett arbete som syftar till att göra Bilda tydligare både för medlemsorganisationer och samverkansparter samt deltagare och ledare.

Vi har identifierat att vi behöver utveckla verksamhetskoncept för den breda och flexibla verksamhet som Bilda har. Vi ser också att vi behöver kunna kommunicera vad vi gör på ett tydligare sätt.

I det arbetet är ni mycket viktiga. Vi vill höra vilka behov ni har i samverkan med Bilda och vilka möjligheter och utmaningar ni ser för folkbildningen nu och i framtiden.

Den här dagen delar vi med oss av resultatet av det analysarbete vi har gjort under hösten och vintern och tar till oss av era synpunkter. Under våren skickas även underlaget ut på remiss till Bildas medlemsorganisationer och regioner.

Samtalen den här dagen blir viktiga för vårt fortsatta arbete, som ska leda till handlingsplaner för nästkommande år och även ligga till grund för vårt långsiktiga strategiarbete.
Vi ser fram emot att mötas och samtala om detta!

Tid och plats

Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1K
Tid: 4 april 10.00 – 15.30 (Drop-in fika från 9.30)

Till anmälan