Skip to main content

Svenska med sång

Ett projekt för språkinlärning och integration genom sång för nyanlända i Sverige.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång.

Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Syftet är att ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan från och med hösten 2019 till och med december 2020.

Körkraft, som finansierats av Allmänna Arvsfoden under tre år, blir en del av Svenska med sång.

Equmeniakyrkans logotyp