Skip to main content

Svenska med sång

Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan från och med hösten 2019 till och med december 2020.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Under 2019 tas ett ledarmaterial fram som ligger till grund för de sjungande gruppernas gemensamma arbete.

Syftet är att  ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen får en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Körkraft, som finansierats av Allmänna Arvsfoden under tre år, blir en del av Svenska med sång.

Under hösten 2019 kommer mer information om projektets omfattning och aktiviteter. En första nätverksträff för ledare arrangeras den 15-16 november i samband med Equmeniakyrkans mångfaldsdagar i Stockholm.

 

Anmäl dig

Equmeniakyrkans logotyp