Skip to main content

Streamade arrangemang

Efterlysning! 
Vi söker församlingar i Västra Götaland som vill delta i vårt nya projekt som går ut på att sprida folkbildning i glesbygdsområden. 

Vi har flera gånger fått höra att det är svårt att hinna/kunna ta sig till större städer för att gå på lärorika arrangemang mitt i vardagspusslet, även om intresse för arrangemanget finns. Vi planerar därför att under året bemöta efterfrågan vi känt av från våra samverkansparter genom att filma och streama bra arrangemang och erbjuda det på olika platser i efterskott eller realtid 

Vi vill nu komma i kontakt med er som önskar ta del av detta för att diskutera vilka ämnen/arrangemang ni vill ha tillgång tilloch lägga upp en plan för att på bästa sätt tillgodose era önskemål. Vi vill också ha kontakt med er som skulle vilja att det ni arrangerar kommer fler till del. Tillsammans kan vi göra så mycket mer! 

Är du intresserad? Ta kontakt med: 

Josefin Stenmark, josefin.stenmark@bilda.nu  031-730 35 14 

Yvonne Johansson, yvonne.johansson@bilda.nu 0520-815 38 

 

 

Mer av Bildas digitala erbjudanden

Bildas digitala erbjudande

Bildas digitala erbjudande

Har ni utbildningsmaterial eller kursunderlag som ni önskar göra tillgängligt digitalt och nå fler? Kanske vill ni pröva att starta en distanskurs eller cirkel på nätet? Eller vill ni använda våra digitala verktyg för era fysiska träffar?

Digitalisering av studiematerial eller kurser

Digitalisering av studiematerial eller kurser

Studieförbundet Bilda har personella och tekniska resurser över hela landet som kan bistå Medlemsorganisationer, samverkansparter, församlingar eller enskilda grupper att tillgängliggöra sina studiematerial eller kurser för fler personer genom att...

Hej Sverige!

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.

Hej skolan!

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.

Learnify – en digital mötesplats

Learnify – en digital mötesplats

Learnify är en digital mötesplats som olika grupper kan använda för att kommunicera, samarbeta, dela erfarenheter och lära av varandra – exempelvis i studiecirkelform. I plattformen finns också verktyg för att skapa och dela digitala, interaktiva ...